VH Gramo Hradec KrálovéO firmě
Moje firma vznikla na základě přání nabízet nekomerční hudbu. Protože se pohybuji v této oblasti již od mládí, stalo se mi povolání koníčkem.

Chceme také nabídnout informace a recenze, abyste měli přehled o dobré hudbě, kterou nabízíme k prodeji v našem kamenném obchodě na pěší zóně v Hradci Králové.

Klasická hudba, jazz, etnická hudba a world music tvoří hlavní hudební nabídku. Samozřejmostí je výběr z katalogů dle individuálního přání každého zákazníka. Naši nabídku jsme ještě obohatili o noty a hudebniny.

Dalším sortimentem jsou atlasy, glóby, mapy a knihy, které mají jednotné téma: cestování po celém světě.

Také nabízíme zhotovení bookletů CD až k předání filmů pro DTP studia. Rovněž zhotovujeme polygrafické výrobky, hlavně pro podnikání. Jde o různé formuláře, jako jsou dodací listy a faktury, objednací listy, výroční zprávy pro akciové společnosti, vytvoření firemního loga, vizitek atd.

Věřím, že jestli nám věnujete důvěru, budete spokojeni s prací, ale hlavně s cenami.

Provozovatel stránek: Firma Václav Hruška - VH Gramo, Čelakovského 609, 500 02 Hradec Králové,
IČO: 68459491, DIČ: CZ6204230315


Všeobecné podmínky internetového obchodu firmy Václav Hruška – VH GRAMO
Před Vaším nákupem se prosím informujte o následujících obecných podmínkách, které jsou součástí uzavírané kupní smlouvy:

Doprava zboží k zákazníkovi
Reklamační řád

Na veškeré zboží jsou poskytovány záruční lhůty dané povahou zboží (minimálně však 24 měsíců).

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.

V případě dodání prokazatelně nekvalitního zboží je nutné předložit kopii faktury a doklad o zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. V případě, že byl k výrobku vystaven záruční list, je nutné předložit i jeho originál.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamaci lze uplatnit u kteréhokoliv zaměstnance firmy ve stálé provozovně podniku (Čelakovského 609, 500 02 Hradec Králové 2) v prodejní době nebo zasláním vadného zboží na adresu stálé provozovny s přiloženým popisem vady. V reklamaci zákazník uvede jaký navrhuje způsob vyřízení reklamace v souladu s právními předpisy (§ 622 až 624 občanského zákoníku - opravu, výměnu zboží, přiměřenou slevu na věci, odstoupení od smlouvy).

O reklamaci bude rozhodnuto do tří dnů, u složitějších případů do jednoho kalendářního týdne.Do této lhůty se nezapočítává doba nezbytná k odbornému posouzení vady. O rozhodnutí o reklamaci je zákazník vyrozuměn e-mailem nebo telefonicky. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejdéle do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se VHGRAMO se zákazníkem jinak.

Je-li reklamace uplatněna neoprávněně má VHGRAMO právo uplatnit nárok na náhradu způsobené škody vzniklé v souvislosti s neoprávněným uplatněním reklamace.

Ostatní reklamační podmínky vyplývají z právních předpisů, tj. především z občanského zákoníku.

Je i v našem zájmu, aby bylo vše uvedeno do správného stavu.

Firma Václav Hruška - VH Gramo, tel.: +420 495 513 866 (obchod), +420 603 780 476 (mobil), e-mail: vhgramo@vhgramo.cz  Čelakovského 609, 500 02 Hradec Králové
Created by Animato.cz